51.8695296,-4.189718999999968,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig
Heol yr Orsaf
Nantgaredig, Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin, SA32 7LG

Ffôn:01267 290 444
Ebost:
admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk

Ds3479 Ds3518 Ds3545 Ds3563 Ds3580 Ds3585 Ds3603 Ds3621 Ds3678 Ds3704 Ds3733 Ds3756 Ds3774 Ds3803 Ds3855 Ds3883 Ds3893 Ds3913

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

CROESO I YSGOL NANTGAREDIG

Mae Ysgol Gymunedol Nantgaredig yn lle hapus. Mae’r athrawon a’r staff cynnal yn gweithio’n ddiflino ac ag arddeliad. Mae ganddynt berthynas dda â’r plant ac ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn, safonau uchel yr addysg a’r dysgu a’r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol a’r cartref, a’r gymuned leol.

Mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol o ran iaith gwersi, iaith anffurfiol cymuned yr ysgol a rhown sylw i ddiwylliant gwerthfawr ein gwlad fel rhan annatod o gwricwlwm yr ysgol.

 Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.

Gallwch lawrlwytho llawlyfr yr ysgol o adran 'Dogfennau' y wefan. 

Ein nod yw:

“Sicrhau bod plant Ysgol Nantgaredig yn ddiogel ac yn hapus er mwyn dysgu.”

 

Gweledigaeth y Siarter Iaith:

Cadw'r Gymraeg yn fyw

 

Inspection Report 2014.pdf 

            Dogfennau Diogelu Ysgol Nantgaredig
     Cliciwch ar y TAB Diogelu i weld y polisîau perthnasol

 

 

Newyddion

Rydych yn gallu llawrlwytho adroddiad blynyddol y llywodraethwyr at y rhieni ar gyfer 2018-2019 o'r tab Dogfennau. Mae croeso i chi i gysylltu gyda'r swyddfa os oes gennych unrhyw ymholiad am gynnwys yr adroddiad.

Mae canllawiau Proffil Un Dudalen ar gael i'w llawrlwytho o'r tab Dogfennau (PUD). Mae pob dogfen yn ddwyieithog (3).

 

 

DIWRNOD HYFFORDDIANT MEWN SWYDD NESAF - DYDD LLUN 6ed o Ionawr 2020

 

Linc i ddyddiadau tymor Sir Gaerfyrddin:

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/education-schools/school-term-dates.aspx#.WXnCLdPyuuU 

 

Gweler y linc isod ar gyfer trefniadau cofrestru plant i'r ysgol ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin. Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau nesaf yw Ionawr 31ain 2020.

http://www.sirgar.llyw.cymru/derbyniadauysgol

 

 

Unknown  Healthy Schools Logo Compressed   Eco Sgolion  Unknown 1

 

 

Useful Pages

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefannau Perthnasol